Auriculotherapie

Let op! Heeft u in de afgelopen 2 weken een vaccinatie gehad tegen het corona virus dan verzoek ik u even te wachten met een behandeling tot twee weken na de prik!  Het lichaam heeft tijd nodig om de inhoud te verwerken en dat wil ik niet verstoren door je te behandelen. Voor mij geldt deze prik als een tijdelijke contra-indicatie.

Persoonlijk contact met Yvette?

06 51 68 68 12

Auriculotherapie - Ooracupunctuur

Auriculotherapie ook wel ooracupunctuur is een vorm van acupunctuur. In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft het meer raakvlakken met reflexzonetherapie dan met acupunctuur, hoewel er bij de lichaamsacupunctuur en de ooracupunctuur beide gebruik wordt gemaakt van naalden.

 

Op en rond het oor zitten ruim 200 reflexzones van het gehele menselijke lichaam. Elk lichaamsdeel, elk orgaan, elke functie heeft een eigen acupunctuurpunt (reflexzone). Deze reflexzones vormen als het ware een plattegrond van het menselijke lichaam.

 

Auriculotherapie kan bij allerlei klachten ingezet worden. Bekend is deze therapie als ondersteuning bij het stoppen met roken of bij het afvallen, maar o.a. ook pijnklachten van het bewegingsapparaat, stoornissen in de functie van de organen, hormonale klachten, allergieën, slaapstoornissen en psychische klachten behoren tot de indicaties van auriculotherapie.

Een auriculotherapeut kan door onderzoek aan de oorschelp bepalen welke punten behandeld moeten worden.

Een deel van de punten die door diagnostisch onderzoek wordt gevonden ligt daar waar je ze ook zou verwachten (bijv. het kniepunt bij iemand die knieklachten heeft). Een ander deel ligt op niet-voorspelbare plekken: deze zijn uniek voor de persoon in kwestie en weerspiegelen de onderliggende oorzaken.

Ooracupunctuur

Ontstaan auriculotherapie

In tegenstelling tot wat velen denken vind de oorsprong van de Auriculo therapie of ooracupunctuur zich niet in China, maar is het ruim een halve eeuw geleden ontdekt en ontwikkeld door een Franse huisarts, Paul Nogier. Op zijn spreekuur was het hem opgevallen dat sommige patiënten een littekentje in hun oorschelp hadden. Toen hij hier naar vroeg, vertelde men dat daar hun ischias door was genezen. Iemand in de buurt maakte een spijker roodgloeiend en prikte ermee op een pijnlijke plek op het oor. De pijn verdween als sneeuw voor de zon.

Aanvankelijk richtte hij zijn aandacht op de vraag of het mogelijk was om deze behandeling systematisch – en mogelijk wat minder barbaars – toe te passen. Dat lukte hem wonderwel goed door zijn idee om een acupunctuurnaald op de bewuste plaats op het oor toe te passen. Dat werkte veel praktischer in de praktijk, was minder pijnlijk en veroorzaakte ook geen litteken.

Nogier dacht ook na over een al eerder gestelde vraag: kan het prikkelen van het oor ook bruikbaar zijn bij ander klachten dan ischialgie? Hij onderzocht in zijn eigen praktijk bij patiënten met specifieke pijnklachten naar veranderingen in drukgevoeligheid op het oor en kreeg zo een eerste indruk van de zones die op het oor aanwezig zijn bij bepaalde ziektebeelden. Door deze experimenterende aanpak werkte hij het idee van de reflectoire connectie tussen het oor en het lichaam uit. In de eerste uitwerkingen werd hierin een foetus zichtbaar. Zo gaven klachten van her hoofd een veranderde reactie in de oorlel, ontstond pijn in de armen en benen een verandering op de zone van de antihelix en werden verschillende orgaanklachten vooral zichtbaar in de schelp. In februari 1956 presenteerde Nogier zijn eerste bevindingen op uitnodiging van Dr. Noboyet op een congres in Marseille. Later in datzelfde jaar gaf hij een lezing in Wiesbaden over het onderwerp auriculotherapie en in 1957 werd zijn onderzoekswerk van de zes voorgaande jaren gepubliceerd in het Deutsche  Zeitschrift für Akupunktur. Hierin werden de eerste oorkaarten van Nogier gepubliceerd, getekend door de arts die hem in Duitsland had uitgenodigd. Daarna werden zijn onderzoeken opgepakt in China en verspreidde het zich over de hele wereld.

Wanneer auriculotherapie?


Auriculotherapie kan bij veel klachten gebruikt worden, o.a.:

 • Pijn
 • Verslaving
 • Problemen met het bewegingsapparaat
 • Spijsverteringsklachten
 • Aandoeningen van de longen en de huid
 • Allergieën (hooikoorts)
 • Klachten aan het hoofd en zenuwstelsel (migraine)
 • Mentaal-emotionele verstoringen
 • Hart- en vaatziekten
 • Gynaecologie en obstetrie (menstruatie, overgang)
 • Problemen met de blaas- en urinewegen

Wanneer géén auriculotherapie?


Auriculotherapie is een veilige methode, maar desondanks zijn er situaties waarbij oplettendheid is geboden bij:

 • Uitputting
 • Hoge dosis medicatie als antidepressiva en voor de hoge bloeddruk
 • Zwangerschap

Daarnaast zijn er ook situaties waarbij niet behandeld wordt.
Denk daarbij aan:

 • levensbedreigende ziektes
 • extreme gevoeligheid bij lokale druk
 • lokale ontsteking of verwondingen op de te behandelen zones

Behandeling

Point-o-select

Na een inventarisatie van de klachten en van de algehele toestand worden de afwijkende punten op het oor gezocht middels een puntenzoeker. Ik maak gebruik van de Pointoselect die uiterst precies de actieve punten kan detecteren door middel van veranderingen in de weerstand. In de ideale situatie worden er geen reactieve punten op het oor gevonden, maar in de praktijk is dat zelden het geval. Je oor verraadt als het ware zichzelf!

Wanneer er reactieve punten gevonden worden, dan worden ze behandeld met elektrische stroompjes of naalden. De naalden, die gebruikt worden zijn zeer dun. Ze blijven ongeveer 20 minuten in het oor.

Ook kunnen er zogenaamde verblijfsnaalden, zaadjes of bolletjes gebruikt worden. Deze blijven in het oor en mogen ongeveer een week blijven zitten. Wanneer je geen naalden in de oren wilt of naaldangst hebt dan zijn de zaadjes of bolletjes een heel goed alternatief.

De totale duur van de behandeling is ongeveer een uur. Wanneer je regelmatig terugkomt dan zullen de behandelingen korter van duur zijn.

Bijwerkingen


Direct na de behandeling kan men zich wat slaperig en loom voelen. Het lichaam is bezig de acupunctuurprikkels te verwerken en eventuele stagnaties op te lossen. Houd hiermee rekening in verband met vervoer naar huis. Ik laat je niet naar huis gaan als ik denk dat dit niet veilig is.

Soms is er sprake van een aanvankelijke toename van de klachten. Dit effect is slechts tijdelijk en duidt op het in werking treden van de zelfherstellende krachten. Dit principe vind je vaak tijdens een herstelproces: de gezonde reacties van het lichaam op bijvoorbeeld ziektekiemen voelen vaak ongemakkelijk maar zijn noodzakelijk om het lichaam zijn herstelwerk mogelijk te maken.


Mochten er tijdens de behandeling verblijfsnaaldjes worden gebruikt dan zult u informatie krijgen hoe U hier mee om kunt gaan.