Disclaimer

Disclaimer 


eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 53507282), hierna te noemen Yvette Reflexology+, verleent u hierbij toegang tot www.voetreflex-veghel en nodigt u uit van de aangeboden diensten gebruik te maken.


Yvette Reflexology+ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Klachtenregeling


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2019 is mijn praktijk bij de geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg aangesloten. De geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.


Contact

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg zijn te vinden/te bereiken via www.scag.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een digitaal formulier op de website van het de geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg indienen.


Het klachtenreglement van de geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, treft u hier aan.De geschillenregeling van de geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie downloaden.


Beperkte aansprakelijkheid


Yvette Reflexology+ spant zich in om de inhoud van www.voetreflex-veghel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op www.voetreflex-veghel.nl aangeboden diensten worden aangeboden onder de aansprakelijksvoorwaarden, zoals vermeld op de pagina 'voetreflex-tarieven' van deze website. Het aanbod van de producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Yvette Reflexology+.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.voetreflex-veghel.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Yvette Reflexology+.


Voor op www.voetreflex-veghel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Yvette Reflexology+ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Yvette Reflexology+.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Yvette Reflexology+, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.