Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Yvette Reflexology+’ te Veghel

 

Om de voetreflexmassage- of behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.
Als u een afspraak maakt bij ‘Yvette Reflexology+’ ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

Afspraken

Yvette Reflexology+’ behandelt alléén op afspraak. 

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw verzekeringsgegevens geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

 

Yvette Reflexology+’ bevindt zich in een verzamelgebouw aan het Heilig Hartplein in Veghel. De praktijk bevindt zich op de begane grond.

 

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

 

Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

 

Contra-indicaties

Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden. 

 

Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak bij ‘Yvette Reflexology+’ maakt.

 

Verantwoordelijkheid

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage verstrekt. Op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 

Bij ‘Yvette Reflexology+’ worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

 

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 

Hygiëne

Cliënt mag van ‘Yvette Reflexology+’ verwachten dat hygiëne belangrijk is. ‘Yvette Reflexology+’ verwacht dat ook van de cliënt. 

 

Yvette Reflexology+’ heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

 

Annuleren

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur via e-mail/whatsapp worden geannuleerd. 

 

Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door ‘Yvette Reflexology+’. Meer informatie vindt u op de pagina 'Tarieven'

 

Betalingen

Alle behandelingen dienen contant of via IDEAL te worden voldaan direct na afloop van de voetreflexmassage- of behandeling. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt ontvangt een schriftelijke herinnering voor het openstaande bedrag. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft ‘Yvette Reflexology+’ het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen. 

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

 

Tarieven

Alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 

Aansprakelijkheid

Yvette Reflexology+’ is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.


Wanneer u zich laat behandelen bij Yvette Reflexology+, dan is dit geheel op eigen risico.

 

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. 

Voor meer informatie verwijs ik naar het Privacybeleid van Yvette Reflexology+.

 

Klachtenregeling

'Yvette Reflexology+' is via het Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen waardoor ik voldoe aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Overig

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die ‘Yvette Reflexology+’. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.  

 

Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Yvette Reflexology+ niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

 

De Algemene Voorwaarden kunnen door ‘Yvette Reflexology+’ te allen tijde worden gewijzigd.

 

Veghel, 15 oktober 2020