Voetreflex by Yvette
Algemene Voorwaarden

'Voetreflex by Yvette'

Praktijk voor VoetreflexPlus™ Therapie

Heilig Hartplein 33a, Veghel
t. 06-51686812 e. afspraak@voetreflex-veghel.nl

Algemene voorwaarden ‘Voetreflex by Yvette’ te Veghel


Om de voetreflexmassage- of behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij ‘Voetreflex by Yvette’ ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.


Afspraken

‘Voetreflex by Yvette’ behandelt alléén op afspraak.


Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.


‘Voetreflex by Yvette’ bevindt zich in een verzamelgebouw aan het Heilig Hartplein in Veghel. De praktijk bevindt zich op de begane grond.


Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.


Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.


Contra-indicaties

Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts,  trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.


Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak bij ‘Voetreflex by Yvette’ maakt.


Verantwoordelijkheid

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage verstrekt. Op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.


Bij ‘Voetreflex by Yvette’ worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.


Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.


Hygiëne

Cliënt mag van ‘Voetreflex by Yvette’ verwachten dat hygiëne belangrijk is. ‘Voetreflex by Yvette’ verwacht dat ook van de cliënt.


‘Voetreflex by Yvette’ heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.


Annuleren

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur telefonisch worden geannuleerd.


Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door ‘Voetreflex by Yvette’. Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.


Betalingen

Alle behandelingen dienen contant of via IDEAL te worden voldaan binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt ontvangt een schriftelijke aanmaning voor het openstaande bedrag, vermeerderd met 10% van de hoofdsom incl. btw. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft ‘Voetreflex by Yvette’ het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen.


Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.


Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.


Aansprakelijkheid

‘Voetreflex by Yvette’ is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen..


Wanneer u zich laat behandelen bij Voetreflex by Yvette, dan is dit geheel op eigen risico.


Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor meer informatie verwijs ik naar het Privacybeleid van Voetreflex by Yvette.


Klachtenregeling

'Voetreflex by Yvette' is via het Stichting Complementaire en Atternatieve Gezondheidszorg aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

waardoor ik voldoe aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klik hier voor de folder van het SCAG.


Overig

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die ‘Voetreflex by Yvette’. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.


Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. 


Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Voetreflex by Yvette niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.


De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Voetreflex by Yvette te allen tijde worden gewijzigd.


Veghel, 1 oktober 2019


CONTACTGEGEVENS


Heilig Hartplein 33a, 5462 EB Veghel

Telefoon: (06) 51686812

E-mail: afspraak@voetreflex-veghel.nl


OPENINGSTIJDEN


Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag
19.15 - 22.00 uur
Woensdag - Zaterdag
9.00 - 13.00 uur       

AANGESLOTEN BIJ


Licentielid van de  VNRT               Overkoepelende organisatie RBCZ 

Geschillencommissie SCAG         Licentielid van de AoR  
Studentlid van de ARR

© 2015 - 2020 | Voetreflex by Yvette - Veghel

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Accepteren